+ APRIL - CALIFORNIA, ARIZONA + MAY - OKLAHOMA + JUNE - ARKANSAS + JULY - MINNESOTA +

+ AUGUST - COLORADO + SEPTEMBER -  FRANCE, ITALY + OCT-FEB - OKLAHOMA + MARCH '18 - CALIFORNIA +